Kurs kierowcy / operatora wózków jezdniowych z mechanicznym układem podnoszenia (wszystkie typy) w tym wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem i podnoszące człowieka wraz z ładunkiem w kategorii uprawnień IWJO oraz wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia (kategoria IWJO wchłania pozostałe niższe kategorie uprawnień tj. II oraz III WJO).

( sztaplarki, wózki widłowe, unoszące, ciągnikowe, naładowne, specjalne)

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ NAUCZANIA TEORETYCZNEGO ORAZ PRAKTYCZNEGO.

Kurs przygotowuje i uprawnia słuchaczy do samodzielnego kierowania wózkami widłowymi wszelkich typów z napędem w transporcie zakładowym wraz z wózkami specjalizowanymi. Kursanci w trakcie szkolenia zostają zapoznani z budową i zasadami działania wózków różnych typów, a także z przepisami bhp, p.poż. i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Kurs prowadzony jest według programu szkolenia wydanym dla naszej firmy dydaktycznej i zarejestrowanym przez AKADEMIĘ URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO. Numer rejestru Akademii UDT: 241/2011/W-J_a. Program szkolenia obejmuje następującą tematykę nauczania:

- Typy stosowanych wózków jezdniowych
- Budowa wózka
- Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
- Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
- Wiadomości z zakresu bhp
- Praktyczna nauka jazdy
- Wiadomości o dozorze technicznym
- Bezpieczna obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzeniaKażdy uczestnik w ramach kursu otrzymuje pomocnicze materiały szkoleniowe.

Po zakończeniu szkolenia kursanci otrzymują odnośne i bezterminowe zaświadczenia według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach kursu uczestnicy uzyskują dodatkowe uprawnienia do wymiany butli LPG w wózkach zasilanych gazem.

Możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim oraz niemieckim honorowanego na terenie Unii Europejskiej.W specjalnej ofercie dla firm proponujemy:

- Możliwość negocjacji ceny.
- Darmowy dojazd wykładowców.
- Możliwość szkolenia na terenie zakładu zleceniodawcy.Warunek przystąpienia kandydata do kursu:

- Aktualne psychotechniczne badanie lekarskie, lub:

- Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu.

- Ukończone 18 lat.Wliczone w cenę:

Zajęcia teoretyczne, zajęcia praktycznej nauki jazdy, materiały szkoleniowe, kawa, herbata, napoje i przekąski.

Egzamin i uzyskanie uprawnień operatora wózków jezdniowych (Kategorii I WJO) oraz uprawnienia do wymiany butli gazowych LPG w wózkach jezdniowych zasilanych gazem.Ewentualne dodatkowe opłaty:

Badania lekarskie dopuszczające do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego - 50zł.

Wydanie certyfikatu UE - 50zł.

Dodatkowy egzamin przed komisją kwalifikacyjną powołaną przed UDT, TDT lub IMBiGS - 152zł. Taki państwowy egzamin przed ww. komisjami w przypadku braku możliwości udostępnienia urządzenia do egzaminu przez zleceniodawcę / kursanta kosztuje łącznie 250 zł wraz z tzw. placowym.

Zainteresowanym egzaminem przed ww. komisjami kwalifikacyjnymi pomagamy w niezbędnych formalnościach urzędowych i w przygotowaniu do egzaminu oraz pomożemy w jego organizacji.Terminy zajęć ustalane są w trybie ciągłym w porozumieniu z każdym kursantem (przy zgłoszeniach indywidualnych) a w przypadku firm z zamawiającym kurs (organizatorem grupy).

 

Zgłoszenia oraz wszystkie dodatkowe informacje lub pytania prosimy kierować pod numerem telefonu 506-98-38-11lub e-mail: bhp@mm.pl albo wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce "Zapisy on-line".

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?