Podane poniżej ceny usług mogą ulec zmianie według indywidualnych ustaleń oraz podlegają negocjacji, w szczególności przy zgłoszeniach grupowych.

 

 

  • Kursy dla kierowców – operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym (wszystkie typy) wraz z wymianą butli gazowych (sztaplarki, wózki widłowe, unoszące, ciągnikowe, naładowne oraz wózki specjalne, ładowarki) - certyfikat w języku angielskim lub niemieckim honorowany w krajach Unii Europejskiej. Możliwe kategorie uprawnień do obsługi wózków III, II oraz I WJO.

Koszty kursu w zależności od kategorii: IIIWJO – 170 zł, IIWJO – 499 zł, IWJO – 800 zł, Certyfikat UE 50 zł, badania lekarskie dopuszczające do wykonywania zawodu operatora 50 zł. Ewentualny dodatkowy egzamin przed komisją UDT 152 zł lub 250 zł z placowym (przy braku możliwości udostępnienia urządzenia przez zleceniodawcę / kursanta).

 

 

  • Kurs magazyniera wraz z obsługą wózków.

 

Koszt kursu: 200 zł plus opłata według cennika uzależnionego od wybranej kategorii uprawnień na wózki jezdniowe. Certyfikat UE 50 zł.

  

  • Kursy dla operatorów podestów ruchomych przejezdnych (tzw. podnośniki koszowe, zwyżki, lifty).

 

Koszt kursu: 550 zł. Egzamin przed komisją UDT 152 zł lub 250 zł z placowym. Certyfikat UE wydawany według cennika UDT.

  

  • Kursy operatorów suwnic sterowanych z kabiny i z poziomu roboczego.

 

Koszt kursu: 550 zł. Egzamin przed komisją UDT 152 zł lub 250 zł z placowym. Certyfikat UE wydawany według cennika UDT.

  

  • Kursy operatorów żurawi wieżowych, szynowych, żurawie samojezdne, przewoźne HDS i stacjonarne.

 

Koszt kursu uzależniony od rodzaju żurawia i kategorii uprawnień. Egzamin przed komisją UDT 152 zł. Certyfikat UE wydawany według cennika UDT.

  

  • Kursy hakowego (tzw. poddźwigowego, lukowego).

 

Koszt kursu: 175 zł. Certyfikat UE 50 zł.

  

  • Kurs pilarza i obsługi kos mechanicznych.

 

Koszt kursu: 350 zł.

  

  • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Koszt szkolenia: 70 zł.

 

 

 

  • Pełny zakres szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ., wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych.

 

Koszt szkolenia do uzgodnienia - uzależniony od jego rodzaju (wstępne lub okresowe) oraz od danej grupy zawodowej i ilości osób w grupie.

 

 

 

 

  • Outsourcing z zakresu BHP i PPOŻ.

 

Koszt usługi wykonywania zadań służby bhp w firmie do uzgodnienia - uzależniony od zakresu tych działań.

 

Oferujemy pełny zakres szkoleń z zakresu BHP i PPOŻ., dla wszystkich grup zawodowych, szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, kompleksową obsługę firm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Outsourcing) - wykonywanie zadań służby bhp w firmie, doradztwo, oceny ryzyka zawodowego, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, rejestrów, opracowywanie niezbędnych instrukcji i procedur związanych z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem, przeprowadzanie audytów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, fachową pomoc dla Pracodawców w realizowaniu bieżących zadań związanych z działalnością i reprezentację przy kontaktach z zewnętrznymi organami nadzoru, w możliwych do negocjacji i atrakcyjnych cenach dla firm.

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?