Kursy operatorów żurawi wszystkich typów w kategorii uprawnień IŻ oraz IIŻ.

 

 

KATEGORIE UPRAWNIEŃ :

 

KAT. II Ż - ŻURAWIE :

- stacjonarne, - samojezdne, - przenośne, - przewoźne (tzw. HDS oraz specjalistyczne żurawie do drewna tzw. forwarder lub do zrywki harvester).

- Możliwe ograniczenia: rodzaje urządzeń, typy urządzeń, ograniczenie udźwigu.

 

KAT. I Ż - ŻURAWIE :

- wieżowe oraz szybkomontujące,

- Możliwe ograniczenia: rodzaje urządzeń (budowlane lub inne), typy urządzeń, ograniczenie udźwigu.

- szynowe.

- Możliwe ograniczenia: rodzaje urządzeń (stoczniowe lub inne), ograniczenie udźwigu.

 

Egzamin: Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez właściwą jednostkę dozoru technicznego (UDT lub TDT).

 

Dokumenty: po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi odpowiednich typów żurawi, wydawane przez jednostkę dozoru technicznego. Uprawnienia ważne są w kraju i za granicą.

 

Warunki przyjęcia na kurs:

1. Ukończone 18 lat,

2. Stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w zawodzie operatora żurawia (potwierdzony orzeczeniem lekarza medycyny pracy lub badania psychologiczne),

3. Zalecaną praktykę przy obsłudze żurawia odpowiedniego typu pod kierunkiem doświadczonego operatora może potwierdzić zakład, w którym taka praktyka odbyła się.

 

Kurs prowadzony jest w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych odpowiednio dostosowanych programowo oraz godzinowo według wybranej kategorii uprawnień oraz typu żurawi w stopniu umożliwiającym opanowanie przez kursantów niezbędnych wiadomości i umiejętności.

 

Każdy z uczestników otrzymuje właściwe materiały dydaktyczne.

 

Koszt kursu uzależniony jest m.in. od wybranej kategorii uprawnień, typu żurawia, ilości osób w grupie i sposobu organizacji części praktycznej (na naszym sprzęcie lub na miejscu u zleceniodawcy). Istnieje możliwość negocjowania ceny przy zgłoszeniach grupowych.

 

Podstawowe zagadnienia objęte tematyką kursu to:

 

- ogólne wiadomości o żurawiach,

- budowa żurawi,

- zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne w stosowane w żurawiach,

- obowiązki operatorów żurawi przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy,

- urządzenia chwytające, przeładunkowe oraz eksploatacja zawiesi,

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- wiadomości o dozorze technicznym,

- zajęcia praktyczne na żurawiu danego typu,

 

Zgłoszenia oraz wszystkie dodatkowe informacje lub pytania prosimy kierować pod numerem telefonu 506-98-38-11lub e-mail: bhp@mm.pl albo wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce "Zapisy on-line".

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?