Kurs operatorów ruchomych podestów przejezdnych.

 

Kurs przygotowuje do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Kurs obejmuje m.in.:

• zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami i wiadomościami ogólnymi,

• zapoznanie z zasadami stateczności i wytrzymałości podestów,

• podanie technicznych wiadomości dotyczących podestów i ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa,

• poznanie zasad eksploatacji podestów oraz nabycie praktycznych umiejętności sterowania.

 

Kategorie uprawnień do obsługi podestów ruchomych:

Kategoria IIP – Podesty ruchome: wiszące, masztowe, stacjonarne.

Kategoria IP – Podesty ruchome: wolnobieżne, samojezdne montowane na pojeździe, przewoźne

 

Kurs prowadzony jest wg programu szkolenia uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego.

 

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzymuje pomocnicze materiały szkoleniowe.

 

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej przed komisją powołaną przez UDT.

 

W specjalnej ofercie dla firm proponujemy:

• Możliwość negocjacji ceny.

• Darmowy dojazd wykładowców.

• Możliwość szkolenia na terenie zakładu zleceniodawcy.

 

Warunek przystąpienia kandydata do kursu:

• Ukończone 18 lat.

• Aktualne psychotechniczne badanie lekarskie, lub:

• Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu.

 

Ewentualne dodatkowe opłaty:

Odpłatność za egzamin wnoszona bezpośrednio w urzędzie wynosi 152 zł.

 

Terminy zajęć ustalane są na bieżąco w porozumieniu z każdym kursantem (przy zgłoszeniach indywidualnych) a w przypadku firm z zamawiającym kurs (organizatorem grupy).

 

 

Zgłoszenia oraz wszystkie dodatkowe informacje lub pytania prosimy kierować pod numerem telefonu 506-98-38-11lub e-mail: bhp@mm.pl albo wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce "Zapisy on-line".

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?