Szkolenie z pierwszej pomocy.

 

 

Skrócony opis szkolenia

Kursanci zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej dorosłej jak i dziecka, nabywają sprawności w organizowaniu akcji ratowniczej oraz w użyciu AED.

 

 

Opis terminu szkolenia

Możliwość ustalenia indywidualnych terminów szkolenia.

 

 

Cel szkolenia

Dla zapewnienia obowiązków pracodawcy wynikających z Art. 209.1 KP, szkolenie przygotowuje uczestników do udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia nagłego przypadku.

 

 

Program szkolenia Program nauczania przewiduje następującą tematykę:

1. Sytuacja prawna ratownika i obowiązki pracodawcy.

2. Bezpieczeństwo ofiary i ratownika. Czynniki bezpieczeństwa w szkoleniu i ratownictwie praktycznym.

3. Łańcuch przeżycia osoby dorosłej i dziecka.
Lista kolejnych czynności podczas RKO osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia.
Prawidłowe procedury zachowania ratownika ze wskazaniem zachowań niepożądanych.

4. Podstawy RKO osoby dorosłej.

5. RKO niemowląt oraz dziecka od pierwszego roku życia do okresu dojrzewania.

6. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, zasłabnięciach, udarów, zawałów, oparzeniach, odmrożeniach, złamaniach, zranieniach, ciał obcych w ranie, urazów głowy i klatki piersiowej, urazów kończyn, porażeniach prądem, podejrzeniu urazu kręgosłupa, utonięciu oraz spod lodu, zasypaniu, kontaktem z substancjami niebezpiecznymi, ataku epilepsji, blokady mięśni przepony itp.

7. Bezpieczna pozycja boczna ustalona.

8. Podstawowe czynności przy użyciu AED (automatycznego defibrylatora zewnętrznego)

9. Udzielanie pomocy przy zadławieniach w przypadku dzieci, dorosłych i kobiet w ciąży.

10. Szkolenie oraz wyposażenie ratownika w zależności od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

11. Ćwiczenia praktyczne RKO z użyciem fantoma.

 

 

Opis metodyki szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie instruktażu, obejmuje prezentacje, pokazy i ćwiczenia praktyczne.

 

 

Cena szkolenia

Możliwość negocjacji ceny przy grupach zorganizowanych.

 

Koszt szkolenia obejmuje:

 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

 

Zgłoszenia oraz wszystkie dodatkowe informacje lub pytania prosimy kierować pod numerem telefonu 506-98-38-11lub e-mail: bhp@mm.pl albo wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce "Zapisy on-line".

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?