Kurs kierowcy / operatora wózków jezdniowych z napędem spalinowym i elektrycznym (wszystkie typy), oraz wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia ( sztaplarki, wózki widłowe, unoszące, ciągnikowe, naładowne, specjalne).

 

Możliwe kategorie uprawnień do obsługi wózków III, II oraz I WJO.

 

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ NAUCZANIA TEORETYCZNEGO ORAZ PRAKTYCZNEGO.

 

Kurs przygotowuje i uprawnia słuchaczy do samodzielnego kierowania wózkami widłowymi (wszelkich typów) z napędem w transporcie zakładowym. Kursanci w trakcie szkolenia zostają zapoznani z budową i zasadami działania wózków różnych typów, a także z przepisami bhp, p.poż. i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 

Kurs prowadzony jest wg programu szkolenia zatwierdzonego przez Ministerstwo Gospodarki lub Akademię Urzędu Dozoru Technicznego. Dla naszej firmy dydaktycznej wydano i zarejestrowano program szkolenia o numerze: 1959/XII/2009, który obejmuje następującą tematykę nauczania:

 

 • Typy stosowanych wózków jezdniowych

 • Budowa wózka

 • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami

 • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami

 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

 • Wiadomości z zakresu bhp

 • Praktyczna nauka jazdy

 • Wiadomości o dozorze technicznym

 • Bezpieczna obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

 

 

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzymuje pomocnicze materiały szkoleniowe.

 

Po zakończeniu szkolenia kursanci otrzymują odnośne i bezterminowe zaświadczenia według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

W ramach kursu uczestnicy uzyskują dodatkowe uprawnienia do wymiany butli LPG w wózkach zasilanych gazem.

 

Możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim oraz niemieckim honorowanego na terenie Unii Europejskiej.

 

Możliwe jest zorganizowanie skróconego kursu do 10 godzin zajęć, z ograniczeniem uprawnień kursanta do prowadzenia wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym (Kategoria III WJO).

 

W specjalnej ofercie dla firm proponujemy:

 

 • Możliwość negocjacji ceny.

 • Darmowy dojazd wykładowców.

 • Możliwość szkolenia na terenie zakładu zleceniodawcy.

 

 

 

Warunek przystąpienia kandydata do kursu:

 

- Aktualne psychotechniczne badanie lekarskie, lub:

 

- Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu.

 

- Ukończone 18 lat.

 

Wliczone w cenę:

 

Zajęcia teoretyczne, zajęcia praktycznej nauki jazdy, materiały szkoleniowe, kawa, herbata, napoje i przekąski.

 

Egzamin i uzyskanie uprawnień operatora wózków jezdniowych (Kategorii II WJO) oraz uprawnienia do wymiany butli gazowych LPG w wózkach jezdniowych zasilanych gazem.

 

 

 

Ewentualne dodatkowe opłaty:

 

Badania lekarskie dopuszczające do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego - 50zł.

 

Wydanie certyfikatu UE - 50zł.

 

Dokształcenie wraz z egzaminem do kategorii I WJO - 250zł.

 

(I WJO : wózki specjalizowane tzw. ładowarki - wózki ze zmiennym wysięgiem teleskopowym, wózki unoszące operatora wraz z ładunkiem itp.)

 

Dodatkowy egzamin przed komisją kwalifikacyjną powołaną przed UDT, TDT lub IMBiGS - 152zł. Taki państwowy egzamin przed ww. komisjami w przypadku braku możliwości udostępnienia urządzenia do egzaminu przez zleceniodawcę / kursanta kosztuje łącznie 250 zł wraz z tzw. placowym.

 

Zainteresowanym egzaminem przed ww. komisjami kwalifikacyjnymi pomagamy w niezbędnych formalnościach urzędowych i w przygotowaniu do egzaminu oraz pomożemy w jego organizacji.

 

 

 

Terminy zajęć ustalane są w trybie ciągłym w porozumieniu z każdym kursantem (przy zgłoszeniach indywidualnych) a w przypadku firm z zamawiającym kurs (organizatorem grupy).

 

 

 

Zgłoszenia oraz wszystkie dodatkowe informacje lub pytania prosimy kierować pod numerem telefonu 506-98-38-11 lub e-mail: bhp@mm.pl albo wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce "Zapisy on-line".

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?