Kurs w zawodzie magazyniera połączony z kursem kierowcy / operatora wózków jezdniowych z napędem spalinowym i elektrycznym (wszystkie typy), oraz wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

 

(sztaplarki, wózki widłowe, unoszące, ciągnikowe, naładowne, specjalne)

 

Po ukończeniu Kursu uczestnicy otrzymują dyplom w zawodzie magazyniera oraz możliwe kategorie uprawnień do obsługi wózków III, II oraz I WJO.

 

GWARANTUJEMY WYSOKĄ JAKOŚĆ NAUCZANIA TEORETYCZNEGO ORAZ PRAKTYCZNEGO.

 

Kurs przygotowuje słuchaczy do wykonywania zawodu magazyniera i uprawnia do samodzielnego kierowania wózkami widłowymi (wszelkich typów) z napędem w transporcie zakładowym.

 

Kursanci w trakcie szkolenia zostają zapoznani m.in. z funkcjonowaniem gospodarki magazynowej, logistyką firm, bezpiecznymi sposobami i zasadami magazynowania oraz ewidencjonowania wszelkich ładunków i towarów, obowiązkami na stanowisku magazyniera, obsługą programów magazynowych oraz z budową i zasadami działania wózków różnych typów, a także z przepisami bhp, p.poż., zasadami udzielania pierwszej pomocy i praktyczną nauką jazdy wózkami widłowymi.

 

Program kursu magazyniera obejmuje wiadomości teoretyczne i praktyczne niezbędne przy wykonywaniu pracy na tym stanowisku.

Natomiast kurs operatora wózka prowadzony jest wg programu szkolenia zatwierdzonego przez Ministerstwo Gospodarki lub Akademię Urzędu Dozoru Technicznego. Dla naszej firmy dydaktycznej wydano i zarejestrowano program szkolenia o numerze: 1959/XII/2009, który obejmuje następującą tematykę nauczania:

 

- Typy stosowanych wózków jezdniowych

- Budowa wózka

- Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami

- Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami

- Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

- Wiadomości z zakresu bhp

- Praktyczna nauka jazdy

- Wiadomości o dozorze technicznym

- Bezpieczna obsługa - wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia

 

 

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzymuje pomocnicze materiały szkoleniowe.

 

Po zakończeniu szkolenia kursanci otrzymują odnośne i bezterminowe zaświadczenia według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

W ramach kursu uczestnicy uzyskują dodatkowe uprawnienia do wymiany butli LPG w wózkach zasilanych gazem.

 

Możliwość uzyskania certyfikatu w języku angielskim oraz niemieckim honorowanego na terenie Unii Europejskiej.

 

 

W specjalnej ofercie dla firm proponujemy:

 

- Możliwość negocjacji ceny.

- Darmowy dojazd wykładowców.

- Możliwość szkolenia na terenie zakładu zleceniodawcy.

 

Warunek przystąpienia kandydata do kursu:

 

- Aktualne psychotechniczne badanie lekarskie, lub:

- Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu.

- Ukończone 18 lat.

 

 

Wliczone w cenę:

 

Zajęcia teoretyczne, zajęcia praktycznej nauki jazdy, materiały szkoleniowe, kawa, herbata, napoje i przekąski.

 

Egzamin i uzyskanie osobno uprawnień magazyniera i operatora wózków jezdniowych (Kat. II WJO + uprawnienia do wymiany butli gazowych LPG w wózkach jezdniowych zasilanych gazem).

 

Ewentualne dodatkowe opłaty:

 

Badania lekarskie dopuszczające do wykonywania zawodu operatora wózka jezdniowego - 50zł.

 

Wydanie certyfikatu UE - 50zł.

 

Dokształcenie wraz z egzaminem do kategorii I WJO - 250zł.

 

(I WJO : wózki specjalizowane tzw. ładowarki - wózki ze zmiennym wysięgiem teleskopowym, wózki unoszące operatora wraz z ładunkiem itp.)

 

Dodatkowy egzamin przed komisją UDT, TDT lub IMBiGS - 152zł (250 zł z ewentualnym placowym).

 

Zainteresowanym egzaminem przed ww. komisjami kwalifikacyjnymi pomagamy w niezbędnych formalnościach urzędowych i w przygotowaniu do egzaminu oraz pomożemy w jego organizacji.

 

Terminy zajęć ustalane są w trybie ciągłym w porozumieniu z każdym kursantem (przy zgłoszeniach indywidualnych) a w przypadku firm z zamawiającym kurs (organizatorem grupy).

 

Zgłoszenia oraz wszystkie dodatkowe informacje lub pytania prosimy kierować pod numerem telefonu 506-98-38-11lub e-mail: bhp@mm.pl albo wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce.#mctmp

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?