Kurs obsługi kos spalinowych oraz pilarek mechanicznych łańcuchowych i tarczowych.

 

 

Cel szkoleń:

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydatów do uzyskania uprawnień do obsługi kos spalinowych, podkaszarek oraz pilarek mechanicznych łańcuchowych i przecinarek tarczowych oraz przygotowanie zapewniające bezawaryjną i bezpieczną pracę tymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP i P.POŻ.

 

 

Adresaci szkoleń:

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, lasów, parków, pozyskiwaniu drewna, przycinania gałęzi, wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych itp. oraz osób wykonujących cięcie w kamieniu lub elementach betonowych.

 

Kurs obsługi pilarek dopuszcza do wykonywania prac z zakresu gospodarki leśnej przy pozyskiwaniu drewna oraz do prac związanych z regulacją zieleni w parkach i innych terenach zielonych z wyłączeniem prac budowlanych.

 

Warunki przyjęcia na szkolenia:

Kosy

- ukończone 18 lat.

- stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych.

 

Pilarki łańcuchowe

 

Warunki jak przy kosach z zaleceniem dodatkowych badań do pracy na wysokości lub badań psychotechnicznych.

 

Programy zajęć poszczególnych szkoleń z podaniem godzin lekcyjnych:

 

Obsługa kos spalinowych:

 

- Budowa kos spalinowych – 1,5 godziny

- Obsługa i konserwacja – 1,5 godziny

- BHP - 2 godziny

- Zajęcia praktyczne - 4 godziny

 

Obsługa pilarek mechanicznych oraz przecinarek tarczowych

 

- Budowa pilarek i przecinarek mechanicznych – 1,5 godziny

- Zasady użytkowania, obsługi i konserwacji – 1,5 godziny

- Techniki ścinki i obalania drzew - 1,5 godziny

- Techniki okrzesywania i przerzynki drewna - 0,5 godziny

- Bezpieczeństwo i higiena pracy - 2,5 godziny

- Zajęcia praktyczne - 8 godzin

 

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w grupach pięcioosobowych.

 

W ramach zajęć kursanci otrzymują odpowiednie materiały szkoleniowe, ciepłe i zimne napoje oraz poczęstunek.

 

Zaświadczenia wydawane według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Możliwość szkolenia w naszej siedzibie jak i u zleceniodawcy.

 

Możliwość negocjowania cen dla grup zorganizowanych.

 

 

Zgłoszenia oraz wszystkie dodatkowe informacje lub pytania prosimy kierować pod numerem telefonu 506-98-38-11lub e-mail: bhp@mm.pl albo wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce "Zapisy on-line".

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?