Kurs obsługa suwnic - WSZYSTKIE TYPY.

 

 

Kurs przygotowuje do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Główne zadania kursu:

 

- zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami

 

- zaznajomienie się z ręczną sygnalizacją i łącznością radiową a także z wyposażeniem i techniką manipulowania ładunkami.

 

- podanie technicznych wiadomości dotyczących suwnic i ich charakterystyk, mechanizmów i urządzeń bezpieczeństwa.

 

- nabycie umiejętności sterowania suwnicą w tym opanowanie zasad bezpiecznego podczepiania do niej ładunków (rozszerzone zagadnienia obowiązków HAKOWEGO dla operatorów z poziomu roboczego! )

 

GWARANTUJEMY BARDZO WYSOKI POZIOM NAUCZANIA TEORETYCZNEGO I PRAKTYCZNEGO.

 

Kategorie uprawnień do obsługi dźwignic:

 

KAT. II S - Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego (wg. kategorii II W) oraz żurawie stacjonarne warsztatowe (wg II Ż).

 

 

KAT. I S - Suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe (wg. kat. I W oraz II Ż wraz z suwnicami w kat. II S).

 

Zarówno w kat. IIS i IS występują możliwe ograniczenia do obsługi suwnic według przeznaczenia urządzeń tj.:

  • Hakowe ogólnego przeznaczenia.

  • Specjalne : kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, trawersowe, inne).

 

Kurs prowadzony jest wg programu szkolenia uzgodnionego z Urzędem Dozoru Technicznego.

 

Każdy uczestnik w ramach kursu otrzymuje pomocnicze materiały szkoleniowe.

 

Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej przed komisją powołaną przez UDT.

 

W specjalnej ofercie dla firm proponujemy:

 

- Możliwość negocjacji ceny.

- Darmowy dojazd wykładowców.

- Możliwość szkolenia na terenie zakładu zleceniodawcy.

 

Warunek przystąpienia kandydata do kursu:

 

- Ukończone 18 lat.

 

- Aktualne psychotechniczne badanie lekarskie, lub:

 

- Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu.

 

 

Ewentualne dodatkowe opłaty:

 

Odpłatność za egzamin wnoszona bezpośrednio w urzędzie wynosi 152 zł.

 

Terminy zajęć ustalane są na bieżąco w porozumieniu z każdym kursantem (przy zgłoszeniach indywidualnych) a w przypadku firm z zamawiającym kurs (organizatorem grupy).

 

 

Zgłoszenia oraz wszystkie dodatkowe informacje lub pytania prosimy kierować pod numerem telefonu 506-98-38-11lub e-mail: bhp@mm.pl albo wypełnić formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce "Zapisy on-line".

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?